مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Gloria (گلوریا)
نقد و بررسی فیلم Gloria (گلوریا) ۰۴ آذر ۱۳۹۴, ۲۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Creed (کرید)
نقد و بررسی فیلم Creed (کرید) ۱۷ آذر ۱۳۹۴, ۰۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Room (اتاق)
نقد و بررسی فیلم Room (اتاق) ۰۱ دی ۱۳۹۴, ۱۹.۲۶
نقد و بررسی فیلم Joy (جوی)
نقد و بررسی فیلم Joy (جوی) ۱۵ دی ۱۳۹۴, ۰۳.۱۳
نقد و بررسی فیلم رخ دیوانه
نقد و بررسی فیلم رخ دیوانه ۲۰ آذر ۱۳۹۴, ۱۷.۴۲