آخرین فیلم های نقد شده

نقد و بررسی فیلم The Raid 2 (یورش 2)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری)
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2)
نقد و بررسی فیلم Oculus (چشم)
نقد و بررسی فیلم Muppets Most Wanted (موپتهای تحت تعقیب)
نقد و بررسی فیلم A Touch of Sin (ذره ای گناه)
نقد و بررسی فیلم Million Dollar Baby (دختر میلیون دلاری)
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور)
نقد و بررسی فیلم V for Vendetta (ک مثل کین خواهی)
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی)
نقد و بررسی فیلم There Will Be Blood (خون به پا خواهد شد)
نقد و بررسی فیلم The Terminator (نابودگر)