جدیدترین پست ها در انجمن ها (فروم)


موضوع هاي بيشتر »

اخبار اختصاصی نقد فارسی

گزارش تحلیلی فروش سینماهای جهان: صدرنشینی فیلم گزارش تحلیلی فروش سینماهای جهان: صدرنشینی فیلم "هجرت:خدایان و پادشاهان"
گزارش تحلیلی باکس آفیس هفته: بازی‌های مرگبار: مرغ مقلد - قسمت اول همچنان صدر گزارش تحلیلی باکس آفیس هفته: بازی‌های مرگبار: مرغ مقلد - قسمت اول همچنان صدر
"بازی‌های مرگبار: مرغ مقلد - قسمت اول" با اختلاف بسیار زیاد صدر جدول باکس آفیس هفته
گزارش تحلیلی فروش سینماهای جهان طی هفته گذشته:‌ شکست «شش قهرمان بزرگ» توسط فیلم «احمق و احمق‌تر ۲» گزارش تحلیلی فروش سینماهای جهان طی هفته گذشته:‌ شکست «شش قهرمان بزرگ» توسط فیلم «احمق و احمق‌تر ۲»
گزارش و تحلیل کامل فروش هفتگی سینما های جهان: انیمیشن «شش قهرمان بزرگ» بر «در میان ستارگان» غلبه کرد گزارش و تحلیل کامل فروش هفتگی سینما های جهان: انیمیشن «شش قهرمان بزرگ» بر «در میان ستارگان» غلبه کرد
گزارش و تحلیل کامل فروش هفتگی سینما های جهان:  فیلم گزارش و تحلیل کامل فروش هفتگی سینما های جهان: فیلم "ویجا" صدرنشین جدول باکس آفیس هفته