آخرین فیلم های نقد شده

نقد و بررسی فیلم Heaven Is for Real (بهشت واقعی است)
نقد و بررسی فیلم Under the Skin (زیر پوست)
نقد و بررسی مستند The Act of Killing (اجرای قتل)
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده)
نقد و بررسی فیلم The Raid 2 (یورش 2)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری)
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2)
نقد و بررسی فیلم Oculus (چشم)
نقد و بررسی فیلم Muppets Most Wanted (موپتهای تحت تعقیب)
نقد و بررسی فیلم A Touch of Sin (ذره ای گناه)
نقد و بررسی فیلم Million Dollar Baby (دختر میلیون دلاری)
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور)