مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Snowden (اسنودن)
نقد و بررسی فیلم Snowden (اسنودن) ۳۱ شهریور ۱۳۹۵, ۱۰.۲۴
نقد و بررسی فیلم War Dogs (سگ های جنگ)
نقد و بررسی فیلم War Dogs (سگ های جنگ) ۱۰ شهریور ۱۳۹۵, ۱۶.۱۳
نقد و بررسی فیلم Sully (سالی)
نقد و بررسی فیلم Sully (سالی) ۲۶ شهریور ۱۳۹۵, ۱۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Don't Breathe (نفس نکش)
نقد و بررسی فیلم Don't Breathe (نفس نکش) ۱۴ شهریور ۱۳۹۵, ۱۴.۴۰