مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Creed (کرید)
نقد و بررسی فیلم Creed (کرید) ۱۷ آذر ۱۳۹۴, ۰۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Room (اتاق)
نقد و بررسی فیلم Room (اتاق) ۰۱ دی ۱۳۹۴, ۱۹.۲۶
نقد و بررسی فیلم The 33 (۳۳ نفر)
نقد و بررسی فیلم The 33 (۳۳ نفر) ۰۱ آذر ۱۳۹۴, ۲۰.۱۶
نقد و بررسی فیلم Joy (جوی)
نقد و بررسی فیلم Joy (جوی) ۱۵ دی ۱۳۹۴, ۰۳.۱۳
نقد و بررسی فیلم Legend (افسانه)
نقد و بررسی فیلم Legend (افسانه) ۲۶ آذر ۱۳۹۴, ۱۶.۴۹
نقد و بررسی فیلم Carol (کارول)
نقد و بررسی فیلم Carol (کارول) ۲۱ دی ۱۳۹۴, ۲۰.۲۱
نقد و بررسی فیلم رخ دیوانه
نقد و بررسی فیلم رخ دیوانه ۲۰ آذر ۱۳۹۴, ۱۷.۴۲