نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Die Hard (جان سخت)
Die Hard (جان سخت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک) ۲۱ شهریور ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
نقد و بررسی فیلم Get on Up (برخیز)
نقد و بررسی فیلم Get on Up (برخیز) ۱۶ مرداد ۱۳۹۳, ۰۰.۰۲
Black Swan (قوی سیاه)
Black Swan (قوی سیاه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۰
In the Name of the Father (به نام پدر)
In the Name of the Father (به نام پدر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹