ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Double Indemnity (غرامت مضاعف)
Double Indemnity (غرامت مضاعف) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۱۸
نقد و بررسی فیلم Saw (اره)
نقد و بررسی فیلم Saw (اره) ۲۸ آبان ۱۳۹۳, ۲۲.۴۸
The Green Hornet (زنبور سبز)
The Green Hornet (زنبور سبز) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۵۷
Beauty and the Beast (دیو و دلبر)
Beauty and the Beast (دیو و دلبر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Barney's Version (نسخه بارنی)
Barney's Version (نسخه بارنی) ۰۳ بهمن ۱۳۸۹, ۱۲.۳۸
نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد)
نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد) ۰۴ شهریور ۱۳۹۳, ۰۰.۰۳