ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین)
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین) ۱۶ اسفند ۱۳۹۲, ۲۱.۵۰
Megamind (ابرذهن)
Megamind (ابرذهن) ۱۶ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد)
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد) ۱۳ تیر ۱۳۹۱, ۰۸.۲۰
The Deer Hunter (شکارچی گوزن)
The Deer Hunter (شکارچی گوزن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
Blue Valentine (والنتاین آبی)
Blue Valentine (والنتاین آبی) ۱۶ دی ۱۳۸۹, ۲۰.۲۵