نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Rocky (راکی)
Rocky (راکی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
M (ام)
M (ام) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۳۰
نقد و بررسی فیلم Le Havre
نقد و بررسی فیلم Le Havre ۰۷ دی ۱۳۹۰, ۱۲.۱۴
نقد و بررسی فیلم Delivery Man
نقد و بررسی فیلم Delivery Man ۲۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۹.۵۳