نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Winter in Wartime (زمستان در زمانه جنگ)
Winter in Wartime (زمستان در زمانه جنگ) ۱۱ فروردين ۱۳۹۰, ۰۲.۲۱
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج)
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج) ۲۸ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۲
Groundhog Day (روز گراندهاگ)
Groundhog Day (روز گراندهاگ) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Hugo (هیوگو)
نقد و بررسی فیلم Hugo (هیوگو) ۰۲ آذر ۱۳۹۰, ۱۰.۵۲
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی)
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷