نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Die Hard (جان سخت)
Die Hard (جان سخت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Rabbit Hole (حفره خرگوش)
Rabbit Hole (حفره خرگوش) ۰۲ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۳۷
The Adjustment Bureau (دیوان محاسبات)
The Adjustment Bureau (دیوان محاسبات) ۱۷ اسفند ۱۳۸۹, ۰۰.۱۶
Howl's Moving Castle (قلعه متحرك هاول)
Howl's Moving Castle (قلعه متحرك هاول) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Ratatouille (راتاتویی)
Ratatouille (راتاتویی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Bridesmaids (ساقدوش ها)
Bridesmaids (ساقدوش ها) ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۰۷