نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Water for Elephents (آب برای فیل ها)
Water for Elephents (آب برای فیل ها) ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۳.۲۷
127 ساعت
127 ساعت ۱۶ آبان ۱۳۸۹, ۲۳.۱۶
The Dilemma (وضعیت دشوار)
The Dilemma (وضعیت دشوار) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۰۱.۰۶
Dog Day Afternoon (بعد از ظهر سگی)
Dog Day Afternoon (بعد از ظهر سگی) ۲۰ مرداد ۱۳۹۰, ۱۰.۲۶