نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
The Rite (مراسم مذهبی)
The Rite (مراسم مذهبی) ۱۲ بهمن ۱۳۸۹, ۰۰.۴۱
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز)
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز) ۲۳ مهر ۱۳۹۰, ۱۴.۰۲
The Company Men (کمپانی مردان)
The Company Men (کمپانی مردان) ۰۷ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۰
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱