نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۷.۱۶
Big Mommas: Like Father, Like Son
Big Mommas: Like Father, Like Son ۰۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۶.۵۰
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک) ۲۱ شهریور ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو)
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
Reservoir Dogs (سگ های انباری)
Reservoir Dogs (سگ های انباری) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۲۴
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه)
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
The American (آمریکایی)
The American (آمریکایی) ۰۴ دی ۱۳۸۹, ۲۱.۰۳