نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر)
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده)
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده) ۳۰ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۱۹
Grave of the Fireflies (مدفن کرم های شب تاب)
Grave of the Fireflies (مدفن کرم های شب تاب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
The Town (شهر)
The Town (شهر) ۱۴ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۲۵
Rope (طناب)
Rope (طناب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱