نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Castle in the Sky (قلعه ای در آسمان)
Castle in the Sky (قلعه ای در آسمان) ۳۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۱۳
نقد و بررسی فیلم The Raid 2 (یورش 2)
نقد و بررسی فیلم The Raid 2 (یورش 2) ۲۸ فروردين ۱۳۹۳, ۰۴.۰۲
Chinatown (محله چینی ها)
Chinatown (محله چینی ها) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۷.۴۵
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای)
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۱۸
Notorious (بدنام)
Notorious (بدنام) ۳۱ تیر ۱۳۹۰, ۱۴.۵۶
The Third Man (مرد سوم)
The Third Man (مرد سوم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۵۷