نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The Vow (تعهد)
نقد و بررسی فیلم The Vow (تعهد) ۲۵ بهمن ۱۳۹۰, ۱۳.۴۶
Notorious (بدنام)
Notorious (بدنام) ۳۱ تیر ۱۳۹۰, ۱۳.۵۶
Midnight in Paris (نیمه شب در پاریس)
Midnight in Paris (نیمه شب در پاریس) ۱۲ خرداد ۱۳۹۰, ۱۳.۱۵
Red Riding Hood (شنل قرمزی)
Red Riding Hood (شنل قرمزی) ۲۴ اسفند ۱۳۸۹, ۱۷.۳۹
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا)
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۱.۳۷