ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۴۴
نقد و بررسی فیلم Mustang (موستانگ)
نقد و بررسی فیلم Mustang (موستانگ) ۱۵ اسفند ۱۳۹۴, ۰۸.۳۶
The Green Hornet (زنبور سبز)
The Green Hornet (زنبور سبز) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۵۷
هری پاتر و یادگاران مرگ
هری پاتر و یادگاران مرگ ۲۹ آبان ۱۳۸۹, ۱۸.۳۵
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه)
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۱۸
Reservoir Dogs (سگ های انباری)
Reservoir Dogs (سگ های انباری) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۲۴
نقد و بررسی فیلم The Change-Up (تعویض)
نقد و بررسی فیلم The Change-Up (تعویض) ۱۶ مرداد ۱۳۹۰, ۰۸.۳۶