نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Reservoir Dogs (سگ های انباری)
Reservoir Dogs (سگ های انباری) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۲۴
Cool Hand Luke (لوک خوش دست)
Cool Hand Luke (لوک خوش دست) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Witch (ساحره)
نقد و بررسی فیلم The Witch (ساحره) ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵, ۲۰.۲۲
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱
In a Better World (در دنیایی بهتر)
In a Better World (در دنیایی بهتر) ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۰.۳۶
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده)
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده) ۱۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۲.۴۰