نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8)
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8) ۲۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۳۳
The Company Men (کمپانی مردان)
The Company Men (کمپانی مردان) ۰۷ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۰
Shutter Island (جزیره ی شاتر)
Shutter Island (جزیره ی شاتر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
Unknown (ناشناخته)
Unknown (ناشناخته) ۰۲ اسفند ۱۳۸۹, ۱۸.۲۲
نقد و بررسی فیلم The Drop (پاتوق)
نقد و بررسی فیلم The Drop (پاتوق) ۲۵ شهریور ۱۳۹۳, ۱۹.۳۴
The Town (شهر)
The Town (شهر) ۱۴ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۲۵
نقد و بررسی فیلم Warrior (مبارز)
نقد و بررسی فیلم Warrior (مبارز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۱۷