نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی)
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۰۹.۱۶
نقد و بررسی فیلم Dr. Seuss' The Lorax
نقد و بررسی فیلم Dr. Seuss' The Lorax ۱۴ اسفند ۱۳۹۰, ۱۵.۱۱
نقد و بررسی فیلم Saw (اره)
نقد و بررسی فیلم Saw (اره) ۲۸ آبان ۱۳۹۳, ۲۲.۴۸
نقد و بررسی فیلم    Red 2 ( قرمز 2 )
نقد و بررسی فیلم Red 2 ( قرمز 2 ) ۳۱ تیر ۱۳۹۲, ۱۴.۵۷
The Celebration (جشن)
The Celebration (جشن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳