ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Her (او)
نقد و بررسی فیلم Her (او) ۲۵ بهمن ۱۳۹۲, ۱۰.۳۸
Due Date(موعد مقرر)
Due Date(موعد مقرر) ۱۷ آبان ۱۳۸۹, ۰۰.۴۲
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو)
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵