نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم RoboCop (پلیس آهنی)
نقد و بررسی فیلم RoboCop (پلیس آهنی) ۰۳ اسفند ۱۳۹۲, ۱۱.۲۸
Blue Valentine (والنتاین آبی)
Blue Valentine (والنتاین آبی) ۱۶ دی ۱۳۸۹, ۲۰.۲۵
The Hangover Part II (خماری 2)
The Hangover Part II (خماری 2) ۰۴ خرداد ۱۳۹۰, ۲۳.۳۴
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ)
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۴.۲۲
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی)
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۸