نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Rush (شتاب)
نقد و بررسی فیلم Rush (شتاب) ۰۴ مهر ۱۳۹۲, ۲۰.۴۰
La Strada (جاده)
La Strada (جاده) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش)
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Winter's bone (استخوان زمستان)
Winter's bone (استخوان زمستان) ۲۴ آذر ۱۳۸۹, ۱۵.۵۵
Seven Samurai (هفت سامورایی)
Seven Samurai (هفت سامورایی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
 Malena (مالنا)
Malena (مالنا) ۱۴ بهمن ۱۳۸۹, ۰۱.۲۷