نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Castle in the Sky (قلعه ای در آسمان)
Castle in the Sky (قلعه ای در آسمان) ۳۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۱۳
Rope (طناب)
Rope (طناب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۲۱
نقد و بررسی فیلم The Lucky One (خوش شانس)
نقد و بررسی فیلم The Lucky One (خوش شانس) ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۹.۵۸
Drive Angry (دیوانه وار)
Drive Angry (دیوانه وار) ۱۱ اسفند ۱۳۸۹, ۰۰.۴۷