ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Spectre (اسپکتر)
نقد و بررسی فیلم Spectre (اسپکتر) ۲۰ آبان ۱۳۹۴, ۱۵.۵۵
The Way Back (راه بازگشت)
The Way Back (راه بازگشت) ۰۸ بهمن ۱۳۸۹, ۱۷.۱۵
نقد و بررسی فیلم The Gift (هديه)
نقد و بررسی فیلم The Gift (هديه) ۲۴ مرداد ۱۳۹۴, ۱۴.۰۴
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۳
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۷.۱۶
Big Mommas: Like Father, Like Son
Big Mommas: Like Father, Like Son ۰۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۶.۵۰