نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Burlesque (مسخره آمیز)
Burlesque (مسخره آمیز) ۱۳ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۴۹
نقد و بررسی فیلم ترسناک Evil Dead
نقد و بررسی فیلم ترسناک Evil Dead ۲۴ فروردين ۱۳۹۲, ۱۲.۱۷
The Fighter (مشت زن)
The Fighter (مشت زن) ۲۸ آذر ۱۳۸۹, ۲۳.۲۶
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Iron Man 2 (مرد آهنی 2)
Iron Man 2 (مرد آهنی 2) ۰۷ مهر ۱۳۸۹, ۰۰.۵۶