نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Prisoners (زندانیان)
نقد و بررسی فیلم Prisoners (زندانیان) ۳۱ شهریور ۱۳۹۲, ۱۰.۵۷
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
Amadeus (آمادئوس)
Amadeus (آمادئوس) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۲
Memories of Murder (خاطرات یک قتل)
Memories of Murder (خاطرات یک قتل) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰