مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Paul (پول)
Paul (پول) ۲۹ اسفند ۱۳۸۹, ۱۹.۵۶
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار)
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Gulliver's Travels (سفر های گالیور)
Gulliver's Travels (سفر های گالیور) ۰۸ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۵۹
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش)
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Seven Samurai (هفت سامورایی)
Seven Samurai (هفت سامورایی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Life of Pi (زندگی پای)
Life of Pi (زندگی پای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
La Haine (نفرت)
La Haine (نفرت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Gone with the Wind (بر باد رفته)
Gone with the Wind (بر باد رفته) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
Black Swan (قوی سیاه)
Black Swan (قوی سیاه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۰
نقد و بررسی فیلم The General (ژنرال)
نقد و بررسی فیلم The General (ژنرال) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷