مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Arsenic and Old Lace (آرسنیك و تور كهنه)
Arsenic and Old Lace (آرسنیك و تور كهنه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع)
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع) ۲۲ شهریور ۱۳۹۰, ۱۶.۵۷
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت)
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت) ۱۹ فروردين ۱۳۹۰, ۱۸.۲۸
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ)
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۹.۵۶
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز)
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز) ۲۳ مهر ۱۳۹۰, ۱۵.۰۲
نقد و بررسی فیلم The Sixth Sense (حس ششم)
نقد و بررسی فیلم The Sixth Sense (حس ششم) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده)
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده) ۱۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۳.۴۰
Fargo (فارگو)
Fargo (فارگو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
نقد و بررسی فیلم The General (ژنرال)
نقد و بررسی فیلم The General (ژنرال) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
Certified Copy (کپی برابر اصل)
Certified Copy (کپی برابر اصل) ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۳.۴۲
Source Code (کد منبع)
Source Code (کد منبع) ۱۸ فروردين ۱۳۹۰, ۲۰.۲۲
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور)
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۱.۵۲
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۳.۱۳
نقد و بررسی فیلم Oculus (چشم)
نقد و بررسی فیلم Oculus (چشم) ۲۵ فروردين ۱۳۹۳, ۱۴.۳۶
Just Go with It (فقط ادامه بده)
Just Go with It (فقط ادامه بده) ۲۵ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۰۲
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه)
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۱۸
نقد و بررسی فیلم 360
نقد و بررسی فیلم 360 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۶.۴۲
A Few Good Men (چند آدم خوب)
A Few Good Men (چند آدم خوب) ۲۸ شهریور ۱۳۹۰, ۱۰.۱۵