مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Cedar Rapids (سدار راپیدز)
Cedar Rapids (سدار راپیدز) ۱۹ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۵۲
Back to the Future (بازگشت به آینده)
Back to the Future (بازگشت به آینده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۱.۳۲
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج)
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج) ۲۸ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۲
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Lawless (یاغی)
نقد و بررسی فیلم Lawless (یاغی) ۱۴ شهریور ۱۳۹۱, ۰۰.۱۷
نقد و بررسی فیلم Blended (درآمیخته)
نقد و بررسی فیلم Blended (درآمیخته) ۰۹ خرداد ۱۳۹۳, ۲۲.۴۰
Bridesmaids (ساقدوش ها)
Bridesmaids (ساقدوش ها) ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۰۷
نقد و بررسی فیلم The Possession (جن زده)
نقد و بررسی فیلم The Possession (جن زده) ۱۶ شهریور ۱۳۹۱, ۰۸.۵۷
Rope (طناب)
Rope (طناب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
Like Stars on Earth (ستاره های روی زمین)
Like Stars on Earth (ستاره های روی زمین) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا)
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا) ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۱۷.۱۳
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی)
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۴۷
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد)
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد) ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ۰۷.۲۲
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱
The Roommate (هم اتاقی)
The Roommate (هم اتاقی) ۳۰ بهمن ۱۳۸۹, ۰۰.۰۵