مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Soul Surfer (موج سوار روح)
Soul Surfer (موج سوار روح) ۳۰ فروردين ۱۳۹۰, ۱۵.۲۹
Chinatown (محله چینی ها)
Chinatown (محله چینی ها) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
Taxi Driver (راننده تاکسی)
Taxi Driver (راننده تاکسی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز)
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز) ۲۳ مهر ۱۳۹۰, ۱۴.۰۲
Gandhi (گاندی)
Gandhi (گاندی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه)
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه) ۱۵ مرداد ۱۳۹۲, ۲۱.۱۱
نقد و بررسی فیلم Snitch (خبرچین)
نقد و بررسی فیلم Snitch (خبرچین) ۰۸ اسفند ۱۳۹۱, ۲۳.۲۸
Big Mommas: Like Father, Like Son
Big Mommas: Like Father, Like Son ۰۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۶.۵۰
The American (آمریکایی)
The American (آمریکایی) ۰۴ دی ۱۳۸۹, ۲۱.۰۳
Up (بالا)
Up (بالا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Life of Pi (زندگی پای)
Life of Pi (زندگی پای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Ordet (اردت)
نقد و بررسی فیلم Ordet (اردت) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷