مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا)
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای)
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۵.۳۳
نقد و بررسی فیلم The Words (کلمات)
نقد و بررسی فیلم The Words (کلمات) ۲۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۶.۵۴
نقد و بررسی فیلم The Visit (ملاقات)
نقد و بررسی فیلم The Visit (ملاقات) ۳۰ شهریور ۱۳۹۴, ۱۹.۴۰
نقد و بررسی فیلم Unfriended (غيردوستانه)
نقد و بررسی فیلم Unfriended (غيردوستانه) ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۳.۳۸
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۷.۱۶
نقد و بررسی فیلم Rosewater (گلاب)
نقد و بررسی فیلم Rosewater (گلاب) ۱۲ آذر ۱۳۹۳, ۱۳.۰۳
Rebecca (ربه کا)
Rebecca (ربه کا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Crash (تصادف)
Crash (تصادف) ۱۱ آذر ۱۳۸۹, ۲۰.۱۴
Amadeus (آمادئوس)
Amadeus (آمادئوس) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۲