مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم RoboCop (پلیس آهنی)
نقد و بررسی فیلم RoboCop (پلیس آهنی) ۰۳ اسفند ۱۳۹۲, ۱۱.۲۸
Batman Begins (بتمن آغاز می کند)
Batman Begins (بتمن آغاز می کند) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Annie Hall (آنی هال)
Annie Hall (آنی هال) ۰۳ شهریور ۱۳۹۰, ۲۲.۳۰
Red Riding Hood (شنل قرمزی)
Red Riding Hood (شنل قرمزی) ۲۴ اسفند ۱۳۸۹, ۱۷.۳۹
The Pianist (پیانیست)
The Pianist (پیانیست) ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ۱۹.۳۹
نقد و بررسی فیلم Blended (درآمیخته)
نقد و بررسی فیلم Blended (درآمیخته) ۰۹ خرداد ۱۳۹۳, ۲۲.۴۰
Red(قرمز)
Red(قرمز) ۱۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۰.۰۰
نقد و بررسی فیلم The Sixth Sense (حس ششم)
نقد و بررسی فیلم The Sixth Sense (حس ششم) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
TRON : Legacy (ترون : میراث)
TRON : Legacy (ترون : میراث) ۳۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۱.۳۱
نقد و بررسی فیلم Tammy (تامی)
نقد و بررسی فیلم Tammy (تامی) ۱۵ تیر ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
No Strings Attached (بدون تعهد)
No Strings Attached (بدون تعهد) ۰۴ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۸
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن)
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن) ۱۰ خرداد ۱۳۹۳, ۱۸.۵۳
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان)
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۷
نقد و بررسی فیلم The Vow (تعهد)
نقد و بررسی فیلم The Vow (تعهد) ۲۵ بهمن ۱۳۹۰, ۱۳.۴۶