مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم 50/50
نقد و بررسی فیلم 50/50 ۱۰ مهر ۱۳۹۰, ۱۰.۵۵
In a Better World (در دنیایی بهتر)
In a Better World (در دنیایی بهتر) ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۰.۳۶
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
نقد و بررسی فیلم Everest (اورست)
نقد و بررسی فیلم Everest (اورست) ۰۶ مهر ۱۳۹۴, ۱۹.۵۵
Fargo (فارگو)
Fargo (فارگو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Soul Surfer (موج سوار روح)
Soul Surfer (موج سوار روح) ۳۰ فروردين ۱۳۹۰, ۱۵.۲۹
Gulliver's Travels (سفر های گالیور)
Gulliver's Travels (سفر های گالیور) ۰۸ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۵۹
نقد و بررسی فیلم Compliance (اجابت)
نقد و بررسی فیلم Compliance (اجابت) ۰۵ شهریور ۱۳۹۱, ۱۱.۴۹
Lawrence of Arabia (لورنس عربستان)
Lawrence of Arabia (لورنس عربستان) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۰۹.۳۷
Taxi Driver (راننده تاکسی)
Taxi Driver (راننده تاکسی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹