مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۱.۴۸
Memories of Murder (خاطرات یک قتل)
Memories of Murder (خاطرات یک قتل) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
Gulliver's Travels (سفر های گالیور)
Gulliver's Travels (سفر های گالیور) ۰۹ دی ۱۳۸۹, ۰۰.۵۹
Life of Pi (زندگی پای)
Life of Pi (زندگی پای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
Rebecca (ربه کا)
Rebecca (ربه کا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده)
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده) ۱۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۳.۴۰
M (ام)
M (ام) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۳.۳۰
Cool Hand Luke (لوک خوش دست)
Cool Hand Luke (لوک خوش دست) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
The Elephant Man (مرد فیل نما)
The Elephant Man (مرد فیل نما) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۰۳
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ)
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۵.۲۲
نقد و بررسی فیلم Carrie (کری)
نقد و بررسی فیلم Carrie (کری) ۰۳ آبان ۱۳۹۲, ۱۲.۴۷
Notorious (بدنام)
Notorious (بدنام) ۳۱ تیر ۱۳۹۰, ۱۴.۵۶
Braveheart (شجاع دل)
Braveheart (شجاع دل) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۲۳.۳۵
The Green Mile (مسیر سبز)
The Green Mile (مسیر سبز) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۷.۴۵
Jaws (آرواره ها)
Jaws (آرواره ها) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹