مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۱.۳۷
نقد و بررسی فیلم Ilo Ilo (ایلو ایلو)
نقد و بررسی فیلم Ilo Ilo (ایلو ایلو) ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۷.۱۲
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۳.۱۳
In the Name of the Father (به نام پدر)
In the Name of the Father (به نام پدر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش)
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
Due Date(موعد مقرر)
Due Date(موعد مقرر) ۱۷ آبان ۱۳۸۹, ۰۱.۴۲
Mystic River (رودخانه مرموز)
Mystic River (رودخانه مرموز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
دزدان دریایی کارائیب 4
دزدان دریایی کارائیب 4 ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۴۷
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار)
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار) ۲۸ آذر ۱۳۹۰, ۱۳.۱۸
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۰.۵۳
Seven Samurai (هفت سامورایی)
Seven Samurai (هفت سامورایی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
Iron Man 2 (مرد آهنی 2)
Iron Man 2 (مرد آهنی 2) ۰۷ مهر ۱۳۸۹, ۰۱.۵۶
Winter in Wartime (زمستان در زمانه جنگ)
Winter in Wartime (زمستان در زمانه جنگ) ۱۱ فروردين ۱۳۹۰, ۰۳.۲۱
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ)
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۹.۵۶
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز)
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز) ۱۲ شهریور ۱۳۹۲, ۱۸.۵۲
The Dilemma (وضعیت دشوار)
The Dilemma (وضعیت دشوار) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۰۲.۰۶
Melancholia (ملانکولیا)
Melancholia (ملانکولیا) ۰۴ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۰
True Grit  (شهامت واقعی)
True Grit (شهامت واقعی) ۰۵ دی ۱۳۸۹, ۲۱.۵۱
The Conspirator (خیانتکار)
The Conspirator (خیانتکار) ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۱۳
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی)
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۱.۰۸
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا)
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا) ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۱۸.۱۳