مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The Words (کلمات)
نقد و بررسی فیلم The Words (کلمات) ۲۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۶.۵۴
نقد و بررسی فیلم Gloria (گلوریا)
نقد و بررسی فیلم Gloria (گلوریا) ۰۴ آذر ۱۳۹۴, ۲۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Horns (شاخ‌ها)
نقد و بررسی فیلم Horns (شاخ‌ها) ۱۱ آبان ۱۳۹۳, ۱۳.۴۴
On the Waterfront (دربارانداز)
On the Waterfront (دربارانداز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Gandhi (گاندی)
Gandhi (گاندی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Hall Pass (گذرگاه)
Hall Pass (گذرگاه) ۱۵ اسفند ۱۳۸۹, ۰۰.۱۹
نقد و بررسی فیلم Ed Wood (اد وود)
نقد و بررسی فیلم Ed Wood (اد وود) ۰۹ اسفند ۱۳۹۴, ۱۳.۰۰
نقد و بررسی فیلم Jobs (جابز)
نقد و بررسی فیلم Jobs (جابز) ۳۰ مرداد ۱۳۹۲, ۱۸.۳۶
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
نقد و بررسی فیلم Babel (بابل)
نقد و بررسی فیلم Babel (بابل) ۰۱ مرداد ۱۳۹۴, ۰۲.۴۷
نقد و بررسی فیلم هنری جان سخت
نقد و بررسی فیلم هنری جان سخت ۲۶ فروردين ۱۳۹۵, ۲۲.۴۲
نقد و بررسی فیلم Compliance (اجابت)
نقد و بررسی فیلم Compliance (اجابت) ۰۵ شهریور ۱۳۹۱, ۱۱.۴۹
نقد و بررسی فیلم Neighbors (همسایه ها)
نقد و بررسی فیلم Neighbors (همسایه ها) ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۰.۳۸
نقد و بررسی فیلم Carol (کارول)
نقد و بررسی فیلم Carol (کارول) ۲۱ دی ۱۳۹۴, ۲۰.۲۱