مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Mystic River (رودخانه مرموز)
Mystic River (رودخانه مرموز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم ترسناک Evil Dead
نقد و بررسی فیلم ترسناک Evil Dead ۲۴ فروردين ۱۳۹۲, ۱۲.۱۷
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله)
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۶
نقد و بررسی فیلم The Other Woman (زنِ دیگر)
نقد و بررسی فیلم The Other Woman (زنِ دیگر) ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۲۲.۴۹
The Third Man (مرد سوم)
The Third Man (مرد سوم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۵۷
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو)
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
Before Sunrise (قبل از طلوع آفتاب)
Before Sunrise (قبل از طلوع آفتاب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Tangled (ژولیده)
Tangled (ژولیده) ۰۷ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۳۵
I Am Number Four (من شماره چهار هستم)
I Am Number Four (من شماره چهار هستم) ۰۴ اسفند ۱۳۸۹, ۲۲.۳۴
نقد و بررسی فیلم The Matrix (ماتریکس)
نقد و بررسی فیلم The Matrix (ماتریکس) ۱۱ شهریور ۱۳۹۰, ۰۲.۰۲
The Eagle (عقاب)
The Eagle (عقاب) ۲۷ بهمن ۱۳۸۹, ۰۱.۲۰
Source Code (کد منبع)
Source Code (کد منبع) ۱۸ فروردين ۱۳۹۰, ۱۹.۲۲
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج)
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج) ۲۸ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۲