مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک) ۲۱ شهریور ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
نقد و بررسی فیلم The Lucky One (خوش شانس)
نقد و بررسی فیلم The Lucky One (خوش شانس) ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۸.۵۸
هری پاتر و یادگاران مرگ
هری پاتر و یادگاران مرگ ۲۹ آبان ۱۳۸۹, ۱۸.۳۵
Crash (تصادف)
Crash (تصادف) ۱۱ آذر ۱۳۸۹, ۲۰.۱۴
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار)
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Forest (جنگل)
نقد و بررسی فیلم The Forest (جنگل) ۰۵ اسفند ۱۳۹۴, ۰۹.۲۱
نقد و بررسی فیلم Everest (اورست)
نقد و بررسی فیلم Everest (اورست) ۰۶ مهر ۱۳۹۴, ۱۹.۵۵
Rocky (راکی)
Rocky (راکی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Deadpool (ددپول)
نقد و بررسی فیلم Deadpool (ددپول) ۲۶ بهمن ۱۳۹۴, ۰۷.۵۲