مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
TRON : Legacy (ترون : میراث)
TRON : Legacy (ترون : میراث) ۳۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۱.۳۱
نقد فیلم Sparkle (جرقه)
نقد فیلم Sparkle (جرقه) ۰۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۰.۵۴
نقد و بررسی فیلم Pain & Gain (رنج و گنج)
نقد و بررسی فیلم Pain & Gain (رنج و گنج) ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۳.۴۳
Roman Holiday (تعطیلات رُمی)
Roman Holiday (تعطیلات رُمی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا)
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۱.۳۷
نقد و بررسی فیلم The Killing (کشتن)
نقد و بررسی فیلم The Killing (کشتن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۲
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی)
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۰۹.۱۶
Donnie Darko (دانی دارکو)
Donnie Darko (دانی دارکو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Raging Bull (گاو خشمگین)
Raging Bull (گاو خشمگین) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۳