مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2)
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2) ۲۵ فروردين ۱۳۹۳, ۲۲.۲۳
نقد و بررسی فیلم Neighbors (همسایه ها)
نقد و بررسی فیلم Neighbors (همسایه ها) ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۰.۳۸
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای)
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۱۸
Heat (مخمصه)
Heat (مخمصه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Cop (یک پلیس)
نقد و بررسی فیلم The Cop (یک پلیس) ۲۹ فروردين ۱۳۹۴, ۰۳.۱۰
Burlesque (مسخره آمیز)
Burlesque (مسخره آمیز) ۱۳ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۴۹
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
نقد و بررسی فیلم Fright Night (شب وحشت)
نقد و بررسی فیلم Fright Night (شب وحشت) ۰۱ شهریور ۱۳۹۰, ۰۸.۰۶
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده)
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده) ۳۰ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۱۹
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان)
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۷
Hereafter (زندگی پس از مرگ)
Hereafter (زندگی پس از مرگ) ۰۴ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۳۱
Ip Man (ایپ من)
Ip Man (ایپ من) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Sinister 2 (شوم ۲)
نقد و بررسی فیلم Sinister 2 (شوم ۲) ۰۷ شهریور ۱۳۹۴, ۰۴.۰۰
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال)
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال) ۲۹ خرداد ۱۳۹۳, ۲۳.۰۰
Let Me In (بگذار وارد شوم)
Let Me In (بگذار وارد شوم) ۰۹ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۰۴
 Dogville (داگویل)
Dogville (داگویل) ۰۳ دی ۱۳۸۹, ۱۷.۱۳