مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Her (او)
نقد و بررسی فیلم Her (او) ۲۵ بهمن ۱۳۹۲, ۱۰.۳۸
Ratatouille (راتاتویی)
Ratatouille (راتاتویی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Reservoir Dogs (سگ های انباری)
Reservoir Dogs (سگ های انباری) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۲۴
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه)
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه) ۱۵ مرداد ۱۳۹۲, ۲۱.۱۱
Rango (رنگو)
Rango (رنگو) ۱۵ اسفند ۱۳۸۹, ۲۲.۳۹
Somewhere (جایی)
Somewhere (جایی) ۲۲ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۱۸
Soul Surfer (موج سوار روح)
Soul Surfer (موج سوار روح) ۳۰ فروردين ۱۳۹۰, ۱۵.۲۹
نقد و بررسی فیلم The Possession (جن زده)
نقد و بررسی فیلم The Possession (جن زده) ۱۶ شهریور ۱۳۹۱, ۰۸.۵۷
Mystic River (رودخانه مرموز)
Mystic River (رودخانه مرموز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
(خنجر از پشت)
(خنجر از پشت) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۱.۵۶
Singin' in the Rain (آواز در باران)
Singin' in the Rain (آواز در باران) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷