مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۴۴
Tangled (ژولیده)
Tangled (ژولیده) ۰۷ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۳۵
نقد و بررسی فیلم The Family (خانواده)
نقد و بررسی فیلم The Family (خانواده) ۲۶ شهریور ۱۳۹۲, ۰۵.۴۰
نقد و بررسی فیلم Dredd 3D (درد)
نقد و بررسی فیلم Dredd 3D (درد) ۰۳ مهر ۱۳۹۱, ۲۳.۳۰
نقد و بررسی فیلم Keanu (کیانو)
نقد و بررسی فیلم Keanu (کیانو) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵, ۱۳.۰۵
Harvey (هاروی)
Harvey (هاروی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی)
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی) ۳۱ فروردين ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
Melancholia (ملانکولیا)
Melancholia (ملانکولیا) ۰۴ خرداد ۱۳۹۰, ۱۰.۴۰
Priest (کشیش)
Priest (کشیش) ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۵.۱۸
نقد و بررسی فیلم Ilo Ilo (ایلو ایلو)
نقد و بررسی فیلم Ilo Ilo (ایلو ایلو) ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۶.۱۲
نقد فیلم Sparkle (جرقه)
نقد فیلم Sparkle (جرقه) ۰۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۰.۵۴
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۸