مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Bullhead (کله شق)
نقد و بررسی فیلم Bullhead (کله شق) ۰۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۵۲
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان)
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۷
  Morning glory (گل نیلوفر)
Morning glory (گل نیلوفر) ۲۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۲.۵۸
Roman Holiday (تعطیلات رُمی)
Roman Holiday (تعطیلات رُمی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
The Hangover Part II (خماری 2)
The Hangover Part II (خماری 2) ۰۴ خرداد ۱۳۹۰, ۲۳.۳۴
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی)
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۴۷
Biutiful (زیبا)
Biutiful (زیبا) ۰۱ دی ۱۳۸۹, ۲۰.۵۲
Ratatouille (راتاتویی)
Ratatouille (راتاتویی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷
Arthur (آرتور)
Arthur (آرتور) ۲۵ فروردين ۱۳۹۰, ۰۱.۰۶
نقد و بررسی فیلم Omar (عمر)
نقد و بررسی فیلم Omar (عمر) ۱۶ مرداد ۱۳۹۳, ۱۱.۵۶
Hop (جهش)
Hop (جهش) ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۱۱
127 ساعت
127 ساعت ۱۶ آبان ۱۳۸۹, ۲۳.۱۶
Tangled (ژولیده)
Tangled (ژولیده) ۰۷ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۳۵
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers ۱۵ بهمن ۱۳۹۰, ۲۳.۳۸
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
Ran (آشوب)
Ran (آشوب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Hugo (هیوگو)
نقد و بررسی فیلم Hugo (هیوگو) ۰۲ آذر ۱۳۹۰, ۱۰.۵۲