مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۸
  Morning glory (گل نیلوفر)
Morning glory (گل نیلوفر) ۲۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۲.۵۸
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه)
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
No Strings Attached (بدون تعهد)
No Strings Attached (بدون تعهد) ۰۴ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۸
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳
Full Metal Jacket (غلاف تمام فلزی)
Full Metal Jacket (غلاف تمام فلزی) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۲
نقد و بررسی فیلم The Words (کلمات)
نقد و بررسی فیلم The Words (کلمات) ۲۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۶.۵۴
The Elephant Man (مرد فیل نما)
The Elephant Man (مرد فیل نما) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا)
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
The Orphanage (یتیم خانه)
 
The Orphanage (یتیم خانه) ۱۵ آبان ۱۳۸۹, ۲۱.۱۴
نقد و بررسی فیلم Prisoners (زندانیان)
نقد و بررسی فیلم Prisoners (زندانیان) ۳۱ شهریور ۱۳۹۲, ۱۰.۵۷