مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Ugetsu (اوگستو)
نقد و بررسی فیلم Ugetsu (اوگستو) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۶
District 9 (ناحیه 9)
District 9 (ناحیه 9) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
M (ام)
M (ام) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۳۰
True Grit  (شهامت واقعی)
True Grit (شهامت واقعی) ۰۵ دی ۱۳۸۹, ۲۰.۵۱
(خنجر از پشت)
(خنجر از پشت) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۱.۵۶
La Strada (جاده)
La Strada (جاده) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Mystic River (رودخانه مرموز)
Mystic River (رودخانه مرموز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷
نقد و بررسی فیلم Le Havre
نقد و بررسی فیلم Le Havre ۰۷ دی ۱۳۹۰, ۱۲.۱۴
The Fighter (مشت زن)
The Fighter (مشت زن) ۲۸ آذر ۱۳۸۹, ۲۳.۲۶
No Strings Attached (بدون تعهد)
No Strings Attached (بدون تعهد) ۰۴ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۸
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی)
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی) ۲۶ شهریور ۱۳۹۰, ۱۰.۱۷