مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Scream 4 (جیغ 4)
Scream 4 (جیغ 4) ۲۷ فروردين ۱۳۹۰, ۲۳.۲۵
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۳.۲۱
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت)
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت) ۱۹ فروردين ۱۳۹۰, ۱۸.۲۸
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی)
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
 Malena (مالنا)
Malena (مالنا) ۱۴ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۷
The Dark Knight (شوالیه تاریکی)
The Dark Knight (شوالیه تاریکی) ۱۸ مرداد ۱۳۹۰, ۱۲.۰۲
نقد و بررسی انیمیشن Turbo (توربو)
نقد و بررسی انیمیشن Turbo (توربو) ۱۲ مرداد ۱۳۹۲, ۲۲.۳۹
نقد و بررسی فیلم Delivery Man
نقد و بررسی فیلم Delivery Man ۲۲ آذر ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
Rain Man (مرد بارانی)
Rain Man (مرد بارانی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
Jumping the Broom (پرش از جاروب)
Jumping the Broom (پرش از جاروب) ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۰.۲۲
نقد و بررسی فیلم The Big Sleep (خواب بزرگ)
نقد و بررسی فیلم The Big Sleep (خواب بزرگ) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۱۰
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۸.۱۶
 Unstoppable (توقف ناپذیر)
Unstoppable (توقف ناپذیر) ۲۳ آبان ۱۳۸۹, ۰۲.۴۳
Just Go with It (فقط ادامه بده)
Just Go with It (فقط ادامه بده) ۲۵ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۰۲
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار)
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار) ۰۸ مرداد ۱۳۹۲, ۱۵.۰۷
Witness for the Prosecution (شاهدی برای تعقیب)
Witness for the Prosecution (شاهدی برای تعقیب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۰۳