مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Shoah (شوآ)
نقد و بررسی فیلم Shoah (شوآ) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Little Fockers (فوکر های کوچک)
Little Fockers (فوکر های کوچک) ۰۷ دی ۱۳۸۹, ۰۱.۴۳
Roman Holiday (تعطیلات رُمی)
Roman Holiday (تعطیلات رُمی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Beauty and the Beast (دیو و دلبر)
Beauty and the Beast (دیو و دلبر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Gnomeo & Juliet (جنمو و جولیت)
Gnomeo & Juliet (جنمو و جولیت) ۰۱ اسفند ۱۳۸۹, ۰۲.۰۹
The Company Men (کمپانی مردان)
The Company Men (کمپانی مردان) ۰۷ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۰
Platoon (جوخه)
Platoon (جوخه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
The Town (شهر)
The Town (شهر) ۱۴ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۲۵
Life of Pi (زندگی پای)
Life of Pi (زندگی پای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Somewhere (جایی)
Somewhere (جایی) ۲۲ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۱۸
هری پاتر و یادگاران مرگ
هری پاتر و یادگاران مرگ ۲۹ آبان ۱۳۸۹, ۱۸.۳۵
American Beauty (زیبای آمریکایی)
American Beauty (زیبای آمریکایی) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۱.۳۹