مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا)
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۱.۳۷
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
نقد و بررسی فیلم The Killing (کشتن)
نقد و بررسی فیلم The Killing (کشتن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۲
نقد و بررسی فیلم Dredd 3D (درد)
نقد و بررسی فیلم Dredd 3D (درد) ۰۳ مهر ۱۳۹۱, ۲۳.۳۰
No Strings Attached (بدون تعهد)
No Strings Attached (بدون تعهد) ۰۴ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۸
Rocky (راکی)
Rocky (راکی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Grave of the Fireflies (مدفن کرم های شب تاب)
Grave of the Fireflies (مدفن کرم های شب تاب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی)
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی) ۲۶ شهریور ۱۳۹۰, ۱۰.۱۷
نقد و بررسی فیلم Mortdecai (مردکای)
نقد و بررسی فیلم Mortdecai (مردکای) ۰۵ بهمن ۱۳۹۳, ۲۱.۴۱
نقد و بررسی فیلم Sunrise (طلوع)
نقد و بررسی فیلم Sunrise (طلوع) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد)
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد) ۱۳ تیر ۱۳۹۱, ۰۸.۲۰
Back to the Future (بازگشت به آینده)
Back to the Future (بازگشت به آینده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۱.۳۲