مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Jumping the Broom (پرش از جاروب)
Jumping the Broom (پرش از جاروب) ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۲۲
نقد و بررسی فیلم Cinderella (سیندرلا)
نقد و بررسی فیلم Cinderella (سیندرلا) ۰۶ فروردين ۱۳۹۴, ۲۰.۱۸
The Next Three Days(سه روز بعد)
The Next Three Days(سه روز بعد) ۰۶ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۳۳
Red(قرمز)
Red(قرمز) ۱۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۰.۰۰
In a Better World (در دنیایی بهتر)
In a Better World (در دنیایی بهتر) ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۰.۳۶
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی)
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی) ۳۱ فروردين ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
Fargo (فارگو)
Fargo (فارگو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار)
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار) ۲۸ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۸
نقد و بررسی فیلم Babel (بابل)
نقد و بررسی فیلم Babel (بابل) ۰۱ مرداد ۱۳۹۴, ۰۲.۴۷
Dog Day Afternoon (بعد از ظهر سگی)
Dog Day Afternoon (بعد از ظهر سگی) ۲۰ مرداد ۱۳۹۰, ۱۰.۲۶
  Morning glory (گل نیلوفر)
Morning glory (گل نیلوفر) ۲۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۲.۵۸
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱