مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
I Am Number Four (من شماره چهار هستم)
I Am Number Four (من شماره چهار هستم) ۰۴ اسفند ۱۳۸۹, ۲۲.۳۴
Annie Hall (آنی هال)
Annie Hall (آنی هال) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Under the Skin (زیر پوست)
نقد و بررسی فیلم Under the Skin (زیر پوست) ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۱.۲۷
Sleuth (کارآگاه)
Sleuth (کارآگاه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
نقد و بررسی فیلم Hugo (هیوگو)
نقد و بررسی فیلم Hugo (هیوگو) ۰۲ آذر ۱۳۹۰, ۱۰.۵۲
Full Metal Jacket (غلاف تمام فلزی)
Full Metal Jacket (غلاف تمام فلزی) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۲
Howl's Moving Castle (قلعه متحرك هاول)
Howl's Moving Castle (قلعه متحرك هاول) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
Unknown (ناشناخته)
Unknown (ناشناخته) ۰۲ اسفند ۱۳۸۹, ۱۸.۲۲
Snatch. (قاپ زنی)
Snatch. (قاپ زنی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
Platoon (جوخه)
Platoon (جوخه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Gertrud (گرترود)
نقد و بررسی فیلم Gertrud (گرترود) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Ugetsu (اوگستو)
نقد و بررسی فیلم Ugetsu (اوگستو) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۶
My Neighbor Totoro (همسایه ی من توتورو)
My Neighbor Totoro (همسایه ی من توتورو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر)
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2)
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2) ۲۵ فروردين ۱۳۹۳, ۲۲.۲۳