مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The Vow (تعهد)
نقد و بررسی فیلم The Vow (تعهد) ۲۵ بهمن ۱۳۹۰, ۱۳.۴۶
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه)
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۱۸
Hop (جهش)
Hop (جهش) ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۱۱
Cedar Rapids (سدار راپیدز)
Cedar Rapids (سدار راپیدز) ۱۹ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۵۲
نقد و بررسی فیلم Carrie (کری)
نقد و بررسی فیلم Carrie (کری) ۰۳ آبان ۱۳۹۲, ۱۱.۴۷
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۸
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
Winter in Wartime (زمستان در زمانه جنگ)
Winter in Wartime (زمستان در زمانه جنگ) ۱۱ فروردين ۱۳۹۰, ۰۲.۲۱
Back to the Future (بازگشت به آینده)
Back to the Future (بازگشت به آینده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۱.۳۲
Notorious (بدنام)
Notorious (بدنام) ۳۱ تیر ۱۳۹۰, ۱۳.۵۶
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2)
نقد و بررسی انیمیشن Rio 2 (ریو 2) ۲۵ فروردين ۱۳۹۳, ۲۲.۲۳
نقد و بررسی فیلم Under the Skin (زیر پوست)
نقد و بررسی فیلم Under the Skin (زیر پوست) ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۱.۲۷
نقد و بررسی فیلم Ordet (اردت)
نقد و بررسی فیلم Ordet (اردت) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳