مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی)
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Limitless (نامحدود)
Limitless (نامحدود) ۰۵ فروردين ۱۳۹۰, ۰۲.۰۲
Gran Torino (گرن تورینو)
Gran Torino (گرن تورینو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
The Deer Hunter (شکارچی گوزن)
The Deer Hunter (شکارچی گوزن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
The Orphanage (یتیم خانه)
 
The Orphanage (یتیم خانه) ۱۵ آبان ۱۳۸۹, ۲۱.۱۴
 Unstoppable (توقف ناپذیر)
Unstoppable (توقف ناپذیر) ۲۳ آبان ۱۳۸۹, ۰۱.۴۳
Howl's Moving Castle (قلعه متحرك هاول)
Howl's Moving Castle (قلعه متحرك هاول) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Paranoia (توهم)
نقد و بررسی فیلم Paranoia (توهم) ۱۰ شهریور ۱۳۹۲, ۱۴.۴۲
Due Date(موعد مقرر)
Due Date(موعد مقرر) ۱۷ آبان ۱۳۸۹, ۰۰.۴۲
Infernal Affairs (اعمال شیطانی)
Infernal Affairs (اعمال شیطانی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
 saw 3d (اره سه بعدی)
saw 3d (اره سه بعدی) ۰۹ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
Taxi Driver (راننده تاکسی)
Taxi Driver (راننده تاکسی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
The Exorcist (جن‌گیر)
The Exorcist (جن‌گیر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
Double Indemnity (غرامت مضاعف)
Double Indemnity (غرامت مضاعف) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۱۸