مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Castle in the Sky (قلعه ای در آسمان)
Castle in the Sky (قلعه ای در آسمان) ۳۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۵.۱۳
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز)
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز) ۱۲ شهریور ۱۳۹۲, ۱۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم Everest (اورست)
نقد و بررسی فیلم Everest (اورست) ۰۶ مهر ۱۳۹۴, ۱۹.۵۵
نقد و بررسی فیلم Pan (پن)
نقد و بررسی فیلم Pan (پن) ۲۴ مهر ۱۳۹۴, ۱۷.۳۲
Drive Angry (دیوانه وار)
Drive Angry (دیوانه وار) ۱۰ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۴۷
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت)
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت) ۱۹ فروردين ۱۳۹۰, ۱۷.۲۸
نقد و بررسی فیلم    Red 2 ( قرمز 2 )
نقد و بررسی فیلم Red 2 ( قرمز 2 ) ۳۱ تیر ۱۳۹۲, ۱۴.۵۷
نقد و بررسی فیلم Pixels (پيکسل‌ها)
نقد و بررسی فیلم Pixels (پيکسل‌ها) ۰۷ مرداد ۱۳۹۴, ۱۸.۲۲
Rango (رنگو)
Rango (رنگو) ۱۵ اسفند ۱۳۸۹, ۲۲.۳۹
نقد و بررسی فیلم Creed (کرید)
نقد و بررسی فیلم Creed (کرید) ۱۷ آذر ۱۳۹۴, ۰۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا)
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Die Hard (جان سخت)
Die Hard (جان سخت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Spy (جاسوس)
نقد و بررسی فیلم Spy (جاسوس) ۱۷ خرداد ۱۳۹۴, ۱۶.۱۴
Snatch. (قاپ زنی)
Snatch. (قاپ زنی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار)
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Full Metal Jacket (غلاف تمام فلزی)
Full Metal Jacket (غلاف تمام فلزی) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۲
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
نقد و بررسی فیلم The DUFF (داف)
نقد و بررسی فیلم The DUFF (داف) ۰۲ اسفند ۱۳۹۳, ۱۵.۳۰
Up in the Air (بالا در آسمان)
 
Up in the Air (بالا در آسمان) ۲۹ بهمن ۱۳۸۹, ۲۱.۵۴