مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری) ۲۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۲
نقد و بررسی فیلم Moneyball
نقد و بررسی فیلم Moneyball ۰۴ مهر ۱۳۹۰, ۰۹.۴۲
Double Indemnity (غرامت مضاعف)
Double Indemnity (غرامت مضاعف) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۱۸
نقد و بررسی انیمیشن Turbo (توربو)
نقد و بررسی انیمیشن Turbo (توربو) ۱۲ مرداد ۱۳۹۲, ۲۱.۳۹
 Malena (مالنا)
Malena (مالنا) ۱۴ بهمن ۱۳۸۹, ۰۱.۲۷
Cedar Rapids (سدار راپیدز)
Cedar Rapids (سدار راپیدز) ۱۹ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۵۲
نقد و بررسی فیلم Gertrud (گرترود)
نقد و بررسی فیلم Gertrud (گرترود) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق)
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق) ۲۳ شهریور ۱۳۹۳, ۱۲.۱۰
نقد و بررسی فیلم Insurgent (شورشی)
نقد و بررسی فیلم Insurgent (شورشی) ۲۲ فروردين ۱۳۹۴, ۱۵.۵۹
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن)
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن) ۱۰ خرداد ۱۳۹۳, ۱۸.۵۳
Incendies (سوختگان)
Incendies (سوختگان) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم 42
نقد و بررسی فیلم 42 ۲۶ فروردين ۱۳۹۲, ۱۰.۵۹
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳
نقد و بررسی فیلم RoboCop (پلیس آهنی)
نقد و بررسی فیلم RoboCop (پلیس آهنی) ۰۳ اسفند ۱۳۹۲, ۱۱.۲۸
Never Let Me Go (هرگز نگذار بروم)
Never Let Me Go (هرگز نگذار بروم) ۰۶ مهر ۱۳۸۹, ۱۶.۵۸
Let Me In (بگذار وارد شوم)
Let Me In (بگذار وارد شوم) ۰۹ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۰۴
The Green Mile (مسیر سبز)
The Green Mile (مسیر سبز) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا)
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۱.۳۷
نقد و بررسی فیلم The Son (پسر)
نقد و بررسی فیلم The Son (پسر) ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۲۲.۴۳
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده)
نقد و بررسی فیلم Frozen (یخ زده) ۱۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۲.۴۰