مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
The Conspirator (خیانتکار)
The Conspirator (خیانتکار) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۳.۱۳
Hall Pass (گذرگاه)
Hall Pass (گذرگاه) ۱۵ اسفند ۱۳۸۹, ۰۰.۱۹
نقد و بررسی فیلم Whiplash (شلاق)
نقد و بررسی فیلم Whiplash (شلاق) ۰۶ آبان ۱۳۹۳, ۱۳.۲۵
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ)
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۸.۵۶
TRON : Legacy (ترون : میراث)
TRON : Legacy (ترون : میراث) ۳۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۱.۳۱
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا)
نقد و بررسی فیلم Rosetta (رزتا) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۱.۳۷
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار)
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع)
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع) ۲۲ شهریور ۱۳۹۰, ۱۵.۵۷
Chinatown (محله چینی ها)
Chinatown (محله چینی ها) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
Stalag 17 (بازداشتگاه شماره 17)
Stalag 17 (بازداشتگاه شماره 17) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۱۸