مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۴۴
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای)
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۱۸
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری) ۲۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۲
Iron Man 2 (مرد آهنی 2)
Iron Man 2 (مرد آهنی 2) ۰۷ مهر ۱۳۸۹, ۰۰.۵۶
Battle: Loss Angeles (نبرد: لس انجلس)
Battle: Loss Angeles (نبرد: لس انجلس) ۲۳ اسفند ۱۳۸۹, ۰۲.۵۳
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار)
A Fistful of Dollars (به خاطر یک مشت دلار) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Gladiator ( گلادیاتور )
Gladiator ( گلادیاتور ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۴.۲۲
نقد و بررسی فیلم Harakiri (هاراگیری)
نقد و بررسی فیلم Harakiri (هاراگیری) ۲۳ اسفند ۱۳۹۴, ۱۸.۴۲
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا)
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا) ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۱۷.۱۳
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج)
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج) ۲۸ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۲
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۲۱
Rosemary's Baby (بچه رزماری)
Rosemary's Baby (بچه رزماری) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
Paul (پول)
Paul (پول) ۲۹ اسفند ۱۳۸۹, ۱۹.۵۶
Season of Witch (فصل جادوگری)
Season of Witch (فصل جادوگری) ۲۱ دی ۱۳۸۹, ۱۴.۲۷
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه)
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه) ۱۵ مرداد ۱۳۹۲, ۲۱.۱۱