مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Scream 4 (جیغ 4)
Scream 4 (جیغ 4) ۲۷ فروردين ۱۳۹۰, ۲۲.۲۵
نقد و بررسی فیلم Shining (درخشش)
نقد و بررسی فیلم Shining (درخشش) ۱۲ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۳۵
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8)
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8) ۲۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۳۳
The Rite (مراسم مذهبی)
The Rite (مراسم مذهبی) ۱۲ بهمن ۱۳۸۹, ۰۰.۴۱
نقد و بررسی فیلم Tammy (تامی)
نقد و بررسی فیلم Tammy (تامی) ۱۵ تیر ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
نقد و بررسی فیلم Pride (غرور)
نقد و بررسی فیلم Pride (غرور) ۰۲ آبان ۱۳۹۳, ۰۰.۳۱
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا)
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Rain Man (مرد بارانی)
Rain Man (مرد بارانی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی)
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۸
Die Hard (جان سخت)
Die Hard (جان سخت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای)
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۵.۳۳
Donnie Darko (دانی دارکو)
Donnie Darko (دانی دارکو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
My Neighbor Totoro (همسایه ی من توتورو)
My Neighbor Totoro (همسایه ی من توتورو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
 saw 3d (اره سه بعدی)
saw 3d (اره سه بعدی) ۰۹ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
The Third Man (مرد سوم)
The Third Man (مرد سوم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۵۷
Thor (ثور)
Thor (ثور) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم 42
نقد و بررسی فیلم 42 ۲۶ فروردين ۱۳۹۲, ۱۰.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Matrix (ماتریکس)
نقد و بررسی فیلم The Matrix (ماتریکس) ۱۱ شهریور ۱۳۹۰, ۰۲.۰۲
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش)
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹