مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Nine (نه)
نقد و بررسی فیلم Nine (نه) ۲۰ مهر ۱۳۹۴, ۱۹.۵۸
نقد و بررسی فیلم Ilo Ilo (ایلو ایلو)
نقد و بررسی فیلم Ilo Ilo (ایلو ایلو) ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۶.۱۲
نقد و بررسی فیلم The Son (پسر)
نقد و بررسی فیلم The Son (پسر) ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۲۲.۴۳
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
Back to the Future (بازگشت به آینده)
Back to the Future (بازگشت به آینده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۱.۳۲
Double Indemnity (غرامت مضاعف)
Double Indemnity (غرامت مضاعف) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۱۸
I Am Number Four (من شماره چهار هستم)
I Am Number Four (من شماره چهار هستم) ۰۴ اسفند ۱۳۸۹, ۲۲.۳۴
The Fighter (مشت زن)
The Fighter (مشت زن) ۲۸ آذر ۱۳۸۹, ۲۳.۲۶
Gulliver's Travels (سفر های گالیور)
Gulliver's Travels (سفر های گالیور) ۰۸ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۵۹
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۳
Braveheart (شجاع دل)
Braveheart (شجاع دل) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۲۲.۳۵
Blade Runner (بلید رانر)
Blade Runner (بلید رانر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۴۸
On the Waterfront (دربارانداز)
On the Waterfront (دربارانداز) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰