مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Back to the Future (بازگشت به آینده)
Back to the Future (بازگشت به آینده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۱.۳۲
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی)
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی) ۳۱ فروردين ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
نقد و بررسی فیلم The Drop (پاتوق)
نقد و بررسی فیلم The Drop (پاتوق) ۲۵ شهریور ۱۳۹۳, ۱۹.۳۴
نقد و بررسی فیلم 50/50
نقد و بررسی فیلم 50/50 ۱۰ مهر ۱۳۹۰, ۱۰.۵۵
نقد و بررسی فیلم Ex Machina (فرا ماشين)
نقد و بررسی فیلم Ex Machina (فرا ماشين) ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۰۲.۲۴
نقد و بررسی فیلم The Giver (بخشنده)
نقد و بررسی فیلم The Giver (بخشنده) ۳۰ مرداد ۱۳۹۳, ۱۰.۵۰
The Lincoln Lawyer (وکیل لینکلن)
The Lincoln Lawyer (وکیل لینکلن) ۱۶ فروردين ۱۳۹۰, ۰۱.۱۳
Barry Lyndon (بری لیندون)
Barry Lyndon (بری لیندون) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۷.۱۶