مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Barry Lyndon (بری لیندون)
Barry Lyndon (بری لیندون) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
  Morning glory (گل نیلوفر)
Morning glory (گل نیلوفر) ۲۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۲.۵۸
Soul Surfer (موج سوار روح)
Soul Surfer (موج سوار روح) ۳۰ فروردين ۱۳۹۰, ۱۵.۲۹
نقد و بررسی فیلم Pride (غرور)
نقد و بررسی فیلم Pride (غرور) ۰۲ آبان ۱۳۹۳, ۰۰.۳۱
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی)
نقد و بررسی فیلم Trainspotting (قطاربازی) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۸
Fargo (فارگو)
Fargo (فارگو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Scarface (صورت زخمی)
Scarface (صورت زخمی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
The Conspirator (خیانتکار)
The Conspirator (خیانتکار) ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۳.۱۳
نقد و بررسی فیلم Sunrise (طلوع)
نقد و بررسی فیلم Sunrise (طلوع) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Wild Strawberries (توت فرنگی های وحشی)
Wild Strawberries (توت فرنگی های وحشی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
 saw 3d (اره سه بعدی)
saw 3d (اره سه بعدی) ۰۹ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
Life of Brian (زندگی برایان)
Life of Brian (زندگی برایان) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Pain & Gain (رنج و گنج)
نقد و بررسی فیلم Pain & Gain (رنج و گنج) ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۳.۴۳
Platoon (جوخه)
Platoon (جوخه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد فیلم Sparkle (جرقه)
نقد فیلم Sparkle (جرقه) ۰۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۰.۵۴
Casino (کازینو)
Casino (کازینو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Her (او)
نقد و بررسی فیلم Her (او) ۲۵ بهمن ۱۳۹۲, ۱۰.۳۸