مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Heat (مخمصه)
Heat (مخمصه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم 2046
نقد و بررسی فیلم 2046 ۰۹ اسفند ۱۳۹۳, ۱۹.۱۳
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Ip Man (ایپ من)
Ip Man (ایپ من) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Priest (کشیش)
Priest (کشیش) ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۵.۱۸
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار)
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار) ۰۸ مرداد ۱۳۹۲, ۱۴.۰۷
Reservoir Dogs (سگ های انباری)
Reservoir Dogs (سگ های انباری) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۲۴
نقد و بررسی فیلم Insurgent (شورشی)
نقد و بررسی فیلم Insurgent (شورشی) ۲۲ فروردين ۱۳۹۴, ۱۵.۵۹
Source Code (کد منبع)
Source Code (کد منبع) ۱۸ فروردين ۱۳۹۰, ۱۹.۲۲
Raging Bull (گاو خشمگین)
Raging Bull (گاو خشمگین) ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۲.۲۳
Shutter Island (جزیره ی شاتر)
Shutter Island (جزیره ی شاتر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور)
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۵۲
نقد و بررسی فیلم هنری جان سخت
نقد و بررسی فیلم هنری جان سخت ۲۶ فروردين ۱۳۹۵, ۲۲.۴۲
نقد و بررسی فیلم The Drop (پاتوق)
نقد و بررسی فیلم The Drop (پاتوق) ۲۵ شهریور ۱۳۹۳, ۱۹.۳۴
نقد و بررسی فیلم Remember (یادآوری)
نقد و بررسی فیلم Remember (یادآوری) ۱۶ اسفند ۱۳۹۴, ۱۰.۲۵
Casino (کازینو)
Casino (کازینو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا)
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷