مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن)
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن) ۱۰ خرداد ۱۳۹۳, ۱۸.۵۳
The Eagle (عقاب)
The Eagle (عقاب) ۲۷ بهمن ۱۳۸۹, ۰۱.۲۰
Season of Witch (فصل جادوگری)
Season of Witch (فصل جادوگری) ۲۱ دی ۱۳۸۹, ۱۴.۲۷
Ratatouille (راتاتویی)
Ratatouille (راتاتویی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Joy (جوی)
نقد و بررسی فیلم Joy (جوی) ۱۵ دی ۱۳۹۴, ۰۳.۱۳
Harvey (هاروی)
Harvey (هاروی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Scarface (صورت زخمی)
Scarface (صورت زخمی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
نقد و بررسی فیلم Pride (غرور)
نقد و بررسی فیلم Pride (غرور) ۰۲ آبان ۱۳۹۳, ۰۰.۳۱
Thor (ثور)
Thor (ثور) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم The Lucky One (خوش شانس)
نقد و بررسی فیلم The Lucky One (خوش شانس) ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۸.۵۸
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین)
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین) ۱۶ اسفند ۱۳۹۲, ۲۱.۵۰
Papillon (پاپیون)
Papillon (پاپیون) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم L'Eclisse (کسوف)
نقد و بررسی فیلم L'Eclisse (کسوف) ۱۹ آبان ۱۳۹۴, ۱۳.۴۵
نقد و بررسی فیلم Capote (کاپوتی)
نقد و بررسی فیلم Capote (کاپوتی) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۲۱.۳۸