مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Notorious (بدنام)
نقد و بررسی فیلم Notorious (بدنام) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۱۴.۲۵
Mary and Max (مری و مکس)
Mary and Max (مری و مکس) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Fright Night (شب وحشت)
نقد و بررسی فیلم Fright Night (شب وحشت) ۰۱ شهریور ۱۳۹۰, ۰۸.۰۶
Ran (آشوب)
Ran (آشوب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Gulliver's Travels (سفر های گالیور)
Gulliver's Travels (سفر های گالیور) ۰۸ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۵۹
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق)
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق) ۲۳ شهریور ۱۳۹۳, ۱۲.۱۰
Rosemary's Baby (بچه رزماری)
Rosemary's Baby (بچه رزماری) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
the social network (شبکه اجتماعی)
the social network (شبکه اجتماعی) ۱۸ مهر ۱۳۸۹, ۱۹.۵۶
The Rite (مراسم مذهبی)
The Rite (مراسم مذهبی) ۱۲ بهمن ۱۳۸۹, ۰۰.۴۱
نقد و بررسی فیلم Chef (سر آشپز)
نقد و بررسی فیلم Chef (سر آشپز) ۱۷ شهریور ۱۳۹۳, ۱۸.۲۲
Die Hard (جان سخت)
Die Hard (جان سخت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
In the Name of the Father (به نام پدر)
In the Name of the Father (به نام پدر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی)
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Papillon (پاپیون)
Papillon (پاپیون) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم 360
نقد و بررسی فیلم 360 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۵.۴۲
Annie Hall (آنی هال)
Annie Hall (آنی هال) ۰۳ شهریور ۱۳۹۰, ۲۲.۳۰