مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم)
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
American Beauty (زیبای آمریکایی)
American Beauty (زیبای آمریکایی) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۹
L.A. Confidential (محرمانه لس انجلس)
L.A. Confidential (محرمانه لس انجلس) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۷.۴۵
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار)
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار) ۲۸ آذر ۱۳۹۰, ۱۳.۱۸
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی)
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۱۶
Priest (کشیش)
Priest (کشیش) ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۶.۱۸
Gulliver's Travels (سفر های گالیور)
Gulliver's Travels (سفر های گالیور) ۰۹ دی ۱۳۸۹, ۰۰.۵۹
Singin' in the Rain (آواز در باران)
Singin' in the Rain (آواز در باران) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
نقد و بررسی فیلم The Sixth Sense (حس ششم)
نقد و بررسی فیلم The Sixth Sense (حس ششم) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۳.۲۱
نقد و بررسی فیلم The Change-Up (تعویض)
نقد و بررسی فیلم The Change-Up (تعویض) ۱۶ مرداد ۱۳۹۰, ۰۹.۳۶
نقد و بررسی فیلم City of God (شهر خدا)
نقد و بررسی فیلم City of God (شهر خدا) ۱۵ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۸