مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Soul Surfer (موج سوار روح)
Soul Surfer (موج سوار روح) ۳۰ فروردين ۱۳۹۰, ۱۵.۲۹
Rocky (راکی)
Rocky (راکی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Heat (مخمصه)
Heat (مخمصه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Rush (شتاب)
نقد و بررسی فیلم Rush (شتاب) ۰۴ مهر ۱۳۹۲, ۲۰.۴۰
نقد و بررسی فیلم The Kid (پسر بچه)
نقد و بررسی فیلم The Kid (پسر بچه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۲
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی)
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۴۷
Rain Man (مرد بارانی)
Rain Man (مرد بارانی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
The Way Back (راه بازگشت)
The Way Back (راه بازگشت) ۰۸ بهمن ۱۳۸۹, ۱۷.۱۵
هری پاتر و یادگاران مرگ
هری پاتر و یادگاران مرگ ۲۹ آبان ۱۳۸۹, ۱۸.۳۵
The Town (شهر)
The Town (شهر) ۱۴ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۲۵
Ratatouille (راتاتویی)
Ratatouille (راتاتویی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
 saw 3d (اره سه بعدی)
saw 3d (اره سه بعدی) ۰۹ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸