مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر)
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم The Watch (نگهبان)
نقد و بررسی فیلم The Watch (نگهبان) ۱۰ مرداد ۱۳۹۱, ۰۹.۴۵
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers ۱۵ بهمن ۱۳۹۰, ۲۳.۳۸
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه)
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم  The Heat (مخمصه)
نقد و بررسی فیلم The Heat (مخمصه) ۱۹ تیر ۱۳۹۲, ۲۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج)
نقد و بررسی فیلم Lockout (اخراج) ۲۸ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۲
Harvey (هاروی)
Harvey (هاروی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه)
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۱۸
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی)
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۴۷
The Exorcist (جن‌گیر)
The Exorcist (جن‌گیر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
La Haine (نفرت)
La Haine (نفرت) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی)
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی) ۳۱ فروردين ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
نقد و بررسی فیلم    Red 2 ( قرمز 2 )
نقد و بررسی فیلم Red 2 ( قرمز 2 ) ۳۱ تیر ۱۳۹۲, ۱۴.۵۷
American Beauty (زیبای آمریکایی)
American Beauty (زیبای آمریکایی) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۱.۳۹