مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد فیلم Sparkle (جرقه)
نقد فیلم Sparkle (جرقه) ۰۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۰.۵۴
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه)
Bicycle Thieves (دزد دوچرخه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم La Promesse (قول)
نقد و بررسی فیلم La Promesse (قول) ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۵.۲۷
Insidious (توطئه آمیز)
Insidious (توطئه آمیز) ۱۷ فروردين ۱۳۹۰, ۰۱.۰۲
The Town (شهر)
The Town (شهر) ۱۴ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۲۵
Jumping the Broom (پرش از جاروب)
Jumping the Broom (پرش از جاروب) ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۲۲
نقد و بررسی فیلم Chef (سر آشپز)
نقد و بررسی فیلم Chef (سر آشپز) ۱۷ شهریور ۱۳۹۳, ۱۸.۲۲
Jaws (آرواره ها)
Jaws (آرواره ها) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
 saw 3d (اره سه بعدی)
saw 3d (اره سه بعدی) ۰۹ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
نقد و بررسی فیلم Bullhead (کله شق)
نقد و بررسی فیلم Bullhead (کله شق) ۰۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۵۲
Somewhere (جایی)
Somewhere (جایی) ۲۲ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۱۸
American Beauty (زیبای آمریکایی)
American Beauty (زیبای آمریکایی) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۱.۳۹