مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Ip Man (ایپ من)
Ip Man (ایپ من) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Hereafter (زندگی پس از مرگ)
Hereafter (زندگی پس از مرگ) ۰۴ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۳۱
نقد و بررسی فیلم Iron Man 3 (مرد آهنی ۳)
نقد و بررسی فیلم Iron Man 3 (مرد آهنی ۳) ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۴۸
No Strings Attached (بدون تعهد)
No Strings Attached (بدون تعهد) ۰۴ بهمن ۱۳۸۹, ۱۰.۵۸
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه)
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۱۸
 Dogville (داگویل)
Dogville (داگویل) ۰۳ دی ۱۳۸۹, ۱۷.۱۳
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا)
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
the social network (شبکه اجتماعی)
the social network (شبکه اجتماعی) ۱۸ مهر ۱۳۸۹, ۱۹.۵۶
In a Better World (در دنیایی بهتر)
In a Better World (در دنیایی بهتر) ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۰.۳۶
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8)
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8) ۲۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۳۳
Carlos (کارلوس)
Carlos (کارلوس) ۲۷ دی ۱۳۸۹, ۱۹.۳۷
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی)
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی) ۲۶ شهریور ۱۳۹۰, ۱۰.۱۷
L.A. Confidential (محرمانه لس انجلس)
L.A. Confidential (محرمانه لس انجلس) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
نقد و بررسی فیلم Paranoia (توهم)
نقد و بررسی فیلم Paranoia (توهم) ۱۰ شهریور ۱۳۹۲, ۱۴.۴۲
Little Fockers (فوکر های کوچک)
Little Fockers (فوکر های کوچک) ۰۷ دی ۱۳۸۹, ۰۱.۴۳
The Exorcist (جن‌گیر)
The Exorcist (جن‌گیر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳