مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Up (بالا)
Up (بالا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Infernal Affairs (اعمال شیطانی)
Infernal Affairs (اعمال شیطانی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Husbands (شوهران)
نقد و بررسی فیلم Husbands (شوهران) ۲۸ آبان ۱۳۹۴, ۱۸.۵۰
TRON : Legacy (ترون : میراث)
TRON : Legacy (ترون : میراث) ۳۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۱.۳۱
نقد و بررسی فیلم Omar (عمر)
نقد و بررسی فیلم Omar (عمر) ۱۶ مرداد ۱۳۹۳, ۱۱.۵۶
نقد و بررسی فیلم Iron Man 3 (مرد آهنی ۳)
نقد و بررسی فیلم Iron Man 3 (مرد آهنی ۳) ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۴۸
نقد و بررسی فیلم Contempt (تحقیر)
نقد و بررسی فیلم Contempt (تحقیر) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Limitless (نامحدود)
Limitless (نامحدود) ۰۵ فروردين ۱۳۹۰, ۰۲.۰۲
نقد و بررسی فیلم Her (او)
نقد و بررسی فیلم Her (او) ۲۵ بهمن ۱۳۹۲, ۱۰.۳۸
Rain Man (مرد بارانی)
Rain Man (مرد بارانی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
District 9 (ناحیه 9)
District 9 (ناحیه 9) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Megamind (ابرذهن)
Megamind (ابرذهن) ۱۶ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
نقد و بررسی فیلم Le Doulos (کلاه)
نقد و بررسی فیلم Le Doulos (کلاه) ۲۰ اسفند ۱۳۹۳, ۱۹.۵۸
Priest (کشیش)
Priest (کشیش) ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۵.۱۸
Gandhi (گاندی)
Gandhi (گاندی) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹