مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Beastly (دیو گونه)
Beastly (دیو گونه) ۱۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۷.۳۴
نقد و بررسی فیلم The Other Woman (زنِ دیگر)
نقد و بررسی فیلم The Other Woman (زنِ دیگر) ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۲۲.۴۹
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین)
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین) ۱۶ اسفند ۱۳۹۲, ۲۱.۵۰
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار)
نقد و بررسی فیلم Carnage (کشتار) ۲۸ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۸
Life is Beautiful (زندگی زیباست)
Life is Beautiful (زندگی زیباست) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۲۹
نقد و بررسی فیلم 50/50
نقد و بررسی فیلم 50/50 ۱۰ مهر ۱۳۹۰, ۱۰.۵۵
Something Borrowed (قرض گرفته شده)
Something Borrowed (قرض گرفته شده) ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۱۲.۳۱
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع)
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع) ۲۲ شهریور ۱۳۹۰, ۱۵.۵۷
Paul (پول)
Paul (پول) ۲۹ اسفند ۱۳۸۹, ۱۹.۵۶
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷