مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Hall Pass (گذرگاه)
Hall Pass (گذرگاه) ۱۵ اسفند ۱۳۸۹, ۰۰.۱۹
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی)
نقد و بررسی فیلم Drive (رانندگی) ۲۶ شهریور ۱۳۹۰, ۱۰.۱۷
The Green Mile (مسیر سبز)
The Green Mile (مسیر سبز) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی)
نقد و بررسی فیلم Amélie (آملی) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۴۷
نقد و بررسی فیلم The Artist (آرتیست)
نقد و بررسی فیلم The Artist (آرتیست) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۴۴
The Exorcist (جن‌گیر)
The Exorcist (جن‌گیر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
نقد و بررسی فیلم 2046
نقد و بررسی فیلم 2046 ۰۹ اسفند ۱۳۹۳, ۱۹.۱۳
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان)
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۷
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷
Heat (مخمصه)
Heat (مخمصه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط)
نقد و بررسی فیلم Downfall (سقوط) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۸
The Rite (مراسم مذهبی)
The Rite (مراسم مذهبی) ۱۲ بهمن ۱۳۸۹, ۰۰.۴۱
Witness for the Prosecution (شاهدی برای تعقیب)
Witness for the Prosecution (شاهدی برای تعقیب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
Taxi Driver (راننده تاکسی)
Taxi Driver (راننده تاکسی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷