مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
I Am Love (من عشق هستم)
I Am Love (من عشق هستم) ۱۱ دی ۱۳۸۹, ۱۱.۴۹
Drive Angry (دیوانه وار)
Drive Angry (دیوانه وار) ۱۰ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۴۷
نقد و بررسی فیلم Legend (افسانه)
نقد و بررسی فیلم Legend (افسانه) ۲۶ آذر ۱۳۹۴, ۱۶.۴۹
نقد و بررسی فیلم ترسناک Evil Dead
نقد و بررسی فیلم ترسناک Evil Dead ۲۴ فروردين ۱۳۹۲, ۱۲.۱۷
نقد و بررسی فیلم Paranoia (توهم)
نقد و بررسی فیلم Paranoia (توهم) ۱۰ شهریور ۱۳۹۲, ۱۴.۴۲
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور)
نقد و بررسی فیلم The Dictator (دیکتاتور) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۷.۱۶
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز)
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز) ۱۲ شهریور ۱۳۹۲, ۱۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن)
نقد و بررسی فیلم Enemy (دشمن) ۱۰ خرداد ۱۳۹۳, ۱۸.۵۳
نقد و بررسی فیلم Jobs (جابز)
نقد و بررسی فیلم Jobs (جابز) ۳۰ مرداد ۱۳۹۲, ۱۸.۳۶
Arsenic and Old Lace (آرسنیك و تور كهنه)
Arsenic and Old Lace (آرسنیك و تور كهنه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8)
نقد و بررسی فیلم Super 8 (سوپر 8) ۲۱ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۳۳
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲