مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Braveheart (شجاع دل)
Braveheart (شجاع دل) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۲۲.۳۵
Hereafter (زندگی پس از مرگ)
Hereafter (زندگی پس از مرگ) ۰۴ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۳۱
Life of Pi (زندگی پای)
Life of Pi (زندگی پای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Seven Samurai (هفت سامورایی)
Seven Samurai (هفت سامورایی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش)
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Mama (مامان)
نقد و بررسی فیلم Mama (مامان) ۰۴ بهمن ۱۳۹۱, ۱۱.۴۳
Dog Day Afternoon (بعد از ظهر سگی)
Dog Day Afternoon (بعد از ظهر سگی) ۲۰ مرداد ۱۳۹۰, ۱۰.۲۶
Rebecca (ربه کا)
Rebecca (ربه کا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق)
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق) ۲۳ شهریور ۱۳۹۳, ۱۲.۱۰
  Morning glory (گل نیلوفر)
Morning glory (گل نیلوفر) ۲۸ آبان ۱۳۸۹, ۰۲.۵۸
Aliens (بیگانگان)
Aliens (بیگانگان) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۰۳
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله)
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۶
نقد و بررسی فیلم The Debt (بدهی)
نقد و بررسی فیلم The Debt (بدهی) ۱۴ شهریور ۱۳۹۰, ۰۸.۲۵
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۳