مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
All About Eve (همه چیز درباره ایو)
All About Eve (همه چیز درباره ایو) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۱۹.۳۳
Let Me In (بگذار وارد شوم)
Let Me In (بگذار وارد شوم) ۰۹ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۰۴
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2)
Kung Fu Panda 2 (پاندای کونگ فو کار 2) ۱۰ خرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۴۲
Water for Elephents (آب برای فیل ها)
Water for Elephents (آب برای فیل ها) ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۳.۲۷
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال)
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال) ۲۹ خرداد ۱۳۹۳, ۲۳.۰۰
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
Rope (طناب)
Rope (طناب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
Yojimbo (یوجیمبو)
Yojimbo (یوجیمبو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع)
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع) ۲۲ شهریور ۱۳۹۰, ۱۵.۵۷
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری) ۲۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۲