مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
TRON : Legacy (ترون : میراث)
TRON : Legacy (ترون : میراث) ۳۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۲.۳۱
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع)
نقد و بررسی فیلم Contagion (شیوع) ۲۲ شهریور ۱۳۹۰, ۱۶.۵۷
Beauty and the Beast (دیو و دلبر)
Beauty and the Beast (دیو و دلبر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
نقد و بررسی فیلم The General (ژنرال)
نقد و بررسی فیلم The General (ژنرال) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
نقد و بررسی فیلم 360
نقد و بررسی فیلم 360 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۶.۴۲
Blade Runner (بلید رانر)
Blade Runner (بلید رانر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۴۸
Beastly (دیو گونه)
Beastly (دیو گونه) ۱۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۸.۳۴
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم)
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال)
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال) ۳۰ خرداد ۱۳۹۳, ۰۰.۰۰
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی)
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۱۶
(خنجر از پشت)
(خنجر از پشت) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۲.۵۶
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
The Rite (مراسم مذهبی)
The Rite (مراسم مذهبی) ۱۲ بهمن ۱۳۸۹, ۰۱.۴۱
American Beauty (زیبای آمریکایی)
American Beauty (زیبای آمریکایی) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۳۹
نقد و بررسی فیلم  The Heat (مخمصه)
نقد و بررسی فیلم The Heat (مخمصه) ۱۹ تیر ۱۳۹۲, ۲۱.۵۶
نقد و بررسی فیلم Rampart (خاکریز)
نقد و بررسی فیلم Rampart (خاکریز) ۳۰ بهمن ۱۳۹۰, ۱۲.۰۵
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ)
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۵.۲۲
نقد و بررسی فیلم Delivery Man
نقد و بررسی فیلم Delivery Man ۲۲ آذر ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳