مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Unknown (ناشناخته)
Unknown (ناشناخته) ۰۲ اسفند ۱۳۸۹, ۱۸.۲۲
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز)
نقد و بررسی فیلم Getaway (گریز) ۱۲ شهریور ۱۳۹۲, ۱۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا)
نقد و بررسی فیلم L'avventura (ماجرا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Delivery Man
نقد و بررسی فیلم Delivery Man ۲۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۹.۵۳
نقد و بررسی فیلم Spectre (اسپکتر)
نقد و بررسی فیلم Spectre (اسپکتر) ۲۰ آبان ۱۳۹۴, ۱۵.۵۵
District 9 (ناحیه 9)
District 9 (ناحیه 9) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Grave of the Fireflies (مدفن کرم های شب تاب)
Grave of the Fireflies (مدفن کرم های شب تاب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Lawless (یاغی)
نقد و بررسی فیلم Lawless (یاغی) ۱۴ شهریور ۱۳۹۱, ۰۰.۱۷
نقد و بررسی فیلم 21 Grams
نقد و بررسی فیلم 21 Grams ۰۳ مرداد ۱۳۹۴, ۰۸.۲۰
Iron Man 2 (مرد آهنی 2)
Iron Man 2 (مرد آهنی 2) ۰۷ مهر ۱۳۸۹, ۰۰.۵۶
Singin' in the Rain (آواز در باران)
Singin' in the Rain (آواز در باران) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو)
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
The Rite (مراسم مذهبی)
The Rite (مراسم مذهبی) ۱۲ بهمن ۱۳۸۹, ۰۰.۴۱