مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers ۱۵ بهمن ۱۳۹۰, ۲۳.۳۸
نقد و بررسی فیلم La Promesse (قول)
نقد و بررسی فیلم La Promesse (قول) ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۵.۲۷
Gloomy Sunday (یکشنبه غم انگیز)
Gloomy Sunday (یکشنبه غم انگیز) ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۸.۴۹
نقد و بررسی فیلم Unfriended (غيردوستانه)
نقد و بررسی فیلم Unfriended (غيردوستانه) ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۳.۳۸
Fast Five (سریع و خشمگین 5)
Fast Five (سریع و خشمگین 5) ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۵۵
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین)
Slumdog Millionaire (میلیونر زاغه نشین) ۱۶ اسفند ۱۳۹۲, ۲۱.۵۰
نقد و بررسی فیلم Carrie (کری)
نقد و بررسی فیلم Carrie (کری) ۰۳ آبان ۱۳۹۲, ۱۱.۴۷
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ)
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۴.۲۲
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
Life is Beautiful (زندگی زیباست)
Life is Beautiful (زندگی زیباست) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۲۹