مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
Megamind (ابرذهن)
Megamind (ابرذهن) ۱۶ آبان ۱۳۸۹, ۲۲.۲۸
Due Date(موعد مقرر)
Due Date(موعد مقرر) ۱۷ آبان ۱۳۸۹, ۰۰.۴۲
نقد و بررسی فیلم Spy (جاسوس)
نقد و بررسی فیلم Spy (جاسوس) ۱۷ خرداد ۱۳۹۴, ۱۶.۱۴
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا)
نقد و بررسی فیلم Ida (آیدا) ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۱۷.۱۳
نقد و بررسی فیلم 360
نقد و بررسی فیلم 360 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱, ۱۵.۴۲
American Beauty (زیبای آمریکایی)
American Beauty (زیبای آمریکایی) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۱.۳۹
The American (آمریکایی)
The American (آمریکایی) ۰۴ دی ۱۳۸۹, ۲۱.۰۳
Never Let Me Go (هرگز نگذار بروم)
Never Let Me Go (هرگز نگذار بروم) ۰۶ مهر ۱۳۸۹, ۱۶.۵۸