مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Tammy (تامی)
نقد و بررسی فیلم Tammy (تامی) ۱۵ تیر ۱۳۹۳, ۲۰.۰۰
Aliens (بیگانگان)
Aliens (بیگانگان) ۰۲ فروردين ۱۳۹۱, ۱۲.۰۳
Life is Beautiful (زندگی زیباست)
Life is Beautiful (زندگی زیباست) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۲۹
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد)
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد) ۱۳ تیر ۱۳۹۱, ۰۸.۲۰
The Dilemma (وضعیت دشوار)
The Dilemma (وضعیت دشوار) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۰۱.۰۶
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۳
Thor (ثور)
Thor (ثور) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم Ted 2 (تد ۲)
نقد و بررسی فیلم Ted 2 (تد ۲) ۰۹ تیر ۱۳۹۴, ۱۸.۱۸
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش)
Kill Bill: Vol. 1 (بیل را بکش) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز)
نقد و بررسی فیلم Trespass (تجاوز) ۲۳ مهر ۱۳۹۰, ۱۴.۰۲
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی)
نقد و بررسی فیلم Oblivion (فراموشی) ۳۱ فروردين ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده)
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده) ۳۰ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۱۹
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت)
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت) ۱۹ فروردين ۱۳۹۰, ۱۷.۲۸
نقد و بررسی فیلم The Double (همزاد)
نقد و بررسی فیلم The Double (همزاد) ۱۵ خرداد ۱۳۹۳, ۰۰.۲۵
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال)
نقد و بررسی فیلم The Signal (سيگنال) ۲۹ خرداد ۱۳۹۳, ۲۳.۰۰
Mary and Max (مری و مکس)
Mary and Max (مری و مکس) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰