مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
The Green Mile (مسیر سبز)
The Green Mile (مسیر سبز) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
نقد و بررسی فیلم Dredd 3D (درد)
نقد و بررسی فیلم Dredd 3D (درد) ۰۳ مهر ۱۳۹۱, ۲۳.۳۰
نقد و بررسی فیلم Hercules (هرکولس)
نقد و بررسی فیلم Hercules (هرکولس) ۱۰ مرداد ۱۳۹۳, ۱۸.۴۰
نقد و بررسی فیلم If I Stay (اگر بمانم)
نقد و بررسی فیلم If I Stay (اگر بمانم) ۰۵ شهریور ۱۳۹۳, ۱۲.۴۷
نقد و بررسی فیلم Notorious (بدنام)
نقد و بررسی فیلم Notorious (بدنام) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۱۴.۲۵
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله)
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۶
نقد و بررسی فیلم Her (او)
نقد و بررسی فیلم Her (او) ۲۵ بهمن ۱۳۹۲, ۱۰.۳۸
TRON : Legacy (ترون : میراث)
TRON : Legacy (ترون : میراث) ۳۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۱.۳۱
Like Stars on Earth (ستاره های روی زمین)
Like Stars on Earth (ستاره های روی زمین) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد)
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد) ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ۰۷.۲۲
Cedar Rapids (سدار راپیدز)
Cedar Rapids (سدار راپیدز) ۱۹ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۵۲
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹