مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
The Tree of Life (درخت زندگی)
The Tree of Life (درخت زندگی) ۰۷ خرداد ۱۳۹۰, ۱۶.۱۵
Braveheart (شجاع دل)
Braveheart (شجاع دل) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۲۲.۳۵
Before Sunrise (قبل از طلوع آفتاب)
Before Sunrise (قبل از طلوع آفتاب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Faster (سریعتر)
Faster (سریعتر) ۲۳ دی ۱۳۸۹, ۱۹.۱۵
 Unstoppable (توقف ناپذیر)
Unstoppable (توقف ناپذیر) ۲۳ آبان ۱۳۸۹, ۰۱.۴۳
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers
نقد و بررسی فیلم The Innkeepers ۱۵ بهمن ۱۳۹۰, ۲۳.۳۸
I Am Love (من عشق هستم)
I Am Love (من عشق هستم) ۱۱ دی ۱۳۸۹, ۱۱.۴۹
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو)
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵
The tourist (گردشگر)
The tourist (گردشگر) ۲۰ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۲۲
The Bourne Ultimatum (اولتیماتوم بورن)
The Bourne Ultimatum (اولتیماتوم بورن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
نقد و بررسی فیلم Dr. Seuss' The Lorax
نقد و بررسی فیلم Dr. Seuss' The Lorax ۱۴ اسفند ۱۳۹۰, ۱۵.۱۱
Biutiful (زیبا)
Biutiful (زیبا) ۰۱ دی ۱۳۸۹, ۲۰.۵۲
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری)
نقد و بررسی فیلم Draft Day (روز عضوگیری) ۲۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۰.۴۲
District 9 (ناحیه 9)
District 9 (ناحیه 9) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Jobs (جابز)
نقد و بررسی فیلم Jobs (جابز) ۳۰ مرداد ۱۳۹۲, ۱۸.۳۶
Stake Land (سرزمین نا آرام)
Stake Land (سرزمین نا آرام) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۹.۵۳
Gladiator ( گلادیاتور )
Gladiator ( گلادیاتور ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۴.۲۲
All About Eve (همه چیز درباره ایو)
All About Eve (همه چیز درباره ایو) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۱۹.۳۳
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم)
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد)
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد) ۱۳ تیر ۱۳۹۱, ۰۸.۲۰