مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Delivery Man
نقد و بررسی فیلم Delivery Man ۲۲ آذر ۱۳۹۲, ۱۹.۵۳
Fanny and Alexander (فانی و الکساندر)
Fanny and Alexander (فانی و الکساندر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم Child 44 (کودک ۴۴)
نقد و بررسی فیلم Child 44 (کودک ۴۴) ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴, ۱۴.۰۰
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه)
نقد و بررسی فیلم Vertigo (سرگیجه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۴۴
Melancholia (ملانکولیا)
Melancholia (ملانکولیا) ۰۴ خرداد ۱۳۹۰, ۱۰.۴۰
Notorious (بدنام)
Notorious (بدنام) ۳۱ تیر ۱۳۹۰, ۱۳.۵۶
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور)
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۵۲
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار)
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار) ۰۸ مرداد ۱۳۹۲, ۱۴.۰۷
نقد و بررسی فیلم Get Hard (سفت باش)
نقد و بررسی فیلم Get Hard (سفت باش) ۲۳ فروردين ۱۳۹۴, ۱۳.۰۵
A Few Good Men (چند آدم خوب)
A Few Good Men (چند آدم خوب) ۲۸ شهریور ۱۳۹۰, ۰۹.۱۵
The American (آمریکایی)
The American (آمریکایی) ۰۴ دی ۱۳۸۹, ۲۱.۰۳
Beauty and the Beast (دیو و دلبر)
Beauty and the Beast (دیو و دلبر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
The Dilemma (وضعیت دشوار)
The Dilemma (وضعیت دشوار) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۰۱.۰۶
Red Riding Hood (شنل قرمزی)
Red Riding Hood (شنل قرمزی) ۲۴ اسفند ۱۳۸۹, ۱۷.۳۹