مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد)
نقد و بررسی فیلم Ted (تِد) ۱۳ تیر ۱۳۹۱, ۰۸.۲۰
Jurassic Park (پارک ژوراسیک)
Jurassic Park (پارک ژوراسیک) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Yojimbo (یوجیمبو)
Yojimbo (یوجیمبو) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
Big Mommas: Like Father, Like Son
Big Mommas: Like Father, Like Son ۰۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۶.۵۰
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان)
نقد و بررسی فیلم The Departed (مردگان) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۷
Lawrence of Arabia (لورنس عربستان)
Lawrence of Arabia (لورنس عربستان) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۰۹.۳۷
Hana (هانا)
Hana (هانا) ۲۱ فروردين ۱۳۹۰, ۱۰.۳۷
Black Swan (قوی سیاه)
Black Swan (قوی سیاه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۰
نقد و بررسی فیلم The Kid (پسر بچه)
نقد و بررسی فیلم The Kid (پسر بچه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۲
Gone with the Wind (بر باد رفته)
Gone with the Wind (بر باد رفته) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Annie Hall (آنی هال)
Annie Hall (آنی هال) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹